Transport till och från Danmark

Tillsammans med vår partner erbjuder vi dagliga avgångar till och från Danmark oavsett om det är pallar, styckegods eller fulla laster. Inget är för stort eller för smått för NWT Sweden AB.
Transporterna sker mestadels med danska chaufförer / åkerier med stor erfarenhet vilket ger en hög service- och kvalitetsnivå

Kompletta laster 
Dagliga avgångar

Styckegods och delpartier
Avgångar varje dag till och från Smålandsregionen i SE och Danmark

Ledtid: 1 - 3 dagar. Ledtiden mäts i arbetsdagar.

Terminalorter
I Sverige: Anderstorp
I Danmark: Aarhus och København

Generellt
1 flakmeter = 2000 kg
1 kubikmeter = 333 kg
Alla uppdrag utföres enligt NSAB2000 exklusive §§ 6, 20 och 27 C3

Prisförfrågan / bokning
Telefon: +46 (0)371 18920
Mail: bokning@nwtsweden.se

Danmark, formellt Konungariket Danmark, (danska: Kongeriget Danmark), är en konstitutionell monarki i norra Europa. Det egentliga Danmark gränsar till Tyskland i syd och maritimt mot Sverige i öst och Norge i norr. Till Danmark hör, inom begreppet Rigsfællesskabet, även Färöarna och Grönland, båda med ett utvecklat självstyre. Danmark är administrativt uppdelat i 5 regioner och 98 kommuner sedan den 1 januari 2007. Danmark har cirka 5,6 miljoner invånare, varav nästan en fjärdedel i huvudstaden Köpenhamn. 72 öar var bebodda den 1 januari 2008.

Danmark är en parlamentarisk demokrati där regeringen skall ha det danska parlamentets, Folketingets, förtroende för att få sitta kvar enligt grundlagen (Danmarks grundlag § 15).

Landet gick 1973 med i Europeiska gemenskaperna, vilken senare ombildades till Europeiska unionen. Färöarna valde dock att inte ansluta sig tillsammans med resten av Danmark, inklusive Grönland. Efter en folkomröstning utträdde Grönland ur EG 1985 på grund av dispyter om fiskerättigheter. Danmark är medlem i OECD, Nato, FN och många andra internationella organisationer, samt deltar i Schengensamarbetet.

Namnet Danmark härstammar från den germanska folkgruppen danerna som omnämns från 500-talet.