Transport till och från Estland

Tillsammans med vår partner erbjuder vi ett flertal avgångar varje vecka till och från Estland oavsett om det är pallar, styckegods eller fulla laster. Inget är för stort eller för smått för NWT Sweden AB
Transporterna sker mestadels med Estländska chaufförer/åkerier med stor erfarenhet av transporter till och från Sverige vilket ger en hög service- och kvalitetsnivå.

Kompletta laster 
Dagliga avgångar

Styckegods och delpartier
Avgångar varje tisdag och fredag från respektive land

Ledtid: 1 - 3 dagar. Ledtiden mäts i arbetsdagar.

Terminalorter
I Sverige: Anderstorp
I Estland: Tallinn

Generellt
1 flakmeter = 1750 kg
1 kubikmeter = 330 kg
Alla uppdrag utföres enligt NSAB 2000 exklusive §§ 6, 20 och 27 C3

Prisförfrågan / bokning
Telefon: +46 (0)371 18920
Mail: bokning@nwtsweden.se

Estland (estniska: Eesti), officiellt Republiken Estland (Eesti Vabariik), är en republik i Baltikum. Landet omfattar över 1500 öar i Östersjön och Finska viken. Öarna utgör 10 % av landets totala yta. De två största öarna är Ösel (Saaremaa) och Dagö (Hiiumaa). Genom sjön Peipus (Peipsi järv) i öster, går en del av gränsen mot Ryssland.

Estland var en sovjetrepublik fram till 1991. Sedan 2004 är landet medlem av både Europeiska unionen och NATO. Estland blev 2010 medlem i OECD. År 2011 införde Estland euron som valuta.

Trä- maskin- och textilindustri är betydande näringsgrenar.
Endast en liten del av landet kan användas till jordbruk. Inom jordbrukssektorn dominerar mjölkproduktion och boskapshantering, särskilt svinavel. Landet har stora förekomster av oljeskiffer, som bryts för framställning av gas och petrokemiska produkter. Nästan all elproduktion och fjärrvärme görs med oljeskiffer som råvara. Estland har också en viktig produktion av de så kallade jordmetallerna, där AS Silmet är den största producenten. I jämförelse med andra tidigare sovjetrepubliker har Estland hög levnadsstandard.