Transport till och från Finland

Tillsammans med vår partner erbjuder vi ett flertal avgångar per vecka till och från Finland oavsett om det är pallar, styckegods eller fulla laster. Inget är för stort eller för smått för NWT Sweden AB.
Transporterna sker mestadels med svensktalande finska chaufförer / åkerier med stor erfarenhet vilket ger en hög service- och kvalitetsnivå

Kompletta laster 
Ett flertal gånger per vecka

Styckegods och delpartier
Avgångar varje tisdag, onsdag och fredag

Ledtid: 3 dagar. Ledtiden mäts i arbetsdagar.

Terminalorter
I Sverige: Anderstorp
I Finland: Åbo och Vasa

Generellt
1 flakmeter = 2000 kg
1 kubikmeter = 333 kg
Alla uppdrag utföres enligt NSAB2000 exklusive §§ 6, 20 och 27 C3

Prisförfrågan / bokning
Telefon: +46 (0)371 18920
Mail: bokning@nwtsweden.se

Finland, Suomi, officiellt Republiken Finland (Suomen tasavalta), är en republik i norra Europa. Finland har landgränser till Norge, Sverige, Ryssland och i söder havsgräns mot Estland. Mellan Finland och Estland ligger Finska viken. Finland är officiellt tvåspråkigt, med finska och svenska som nationalspråk. (Finska: cirka 90,0 procent, svenska: cirka 5,3 procent år 2013[4]). Det svenskspråkiga Åland utgör ett självstyrande landskap inom landet. Till ytan är Finland Europas åttonde största land och har en befolkning på cirka 5,5 miljoner invånare på slutet av 2014. Befolkningstätheten är förhållandevis låg och ligger på cirka 18 invånare per kvadratkilometer. Utöver Sverige så är Finland det enda landet i världen med svenska som officiellt språk.

Huvudstad i Finland är Helsingfors (finska: Helsinki), tillika landets största stad med cirka 630 000 invånare 2015. Därutöver finns ytterligare tre städer med en befolkning överstigande 200 000 invånare, nämligen Esbo, Tammerfors och Vanda.

Finland är medlem i Europeiska unionen sedan 1995 och införde euro som sin valuta 2002. Innan euron togs i bruk använde man valutan finsk mark. Finland var i över 600 år en del av Sverige, som 1809 förlorade området till Ryssland. Finland blev självständigt 1917. Därefter följde ett inbördeskrig 1918 och i samband med andra världskriget två krig mot Sovjetunionen, 1939–1940 (det s.k. Vinterkriget) och 1941–1944, samt ett mot Tyskland vintern 1944–1945.