Transport till och från Lettland

Tillsammans med vår partner erbjuder vi ett flertal avgångar varje vecka till och från Lettland oavsett om det är pallar, styckegods eller fulla laster. Inget är för stort eller för smått för NWT Sweden AB.
Transporterna sker mestadels med Lettiska chaufförer/åkerier med stor erfarenhet av transporter till och från Sverige vilket ger en hög service- och kvalitetsnivå.

Kompletta laster 
Dagliga avgångar

Styckegods och delpartier
Avgångar varje tisdag och fredag från respektive land

Leditd: 1 - 3 dagar. Ledtiden mäts i arbetsdagar

Terminalorter
I Sverige: Anderstorp
I Lettland: Riga

Generellt
1 flakmeter = 1750 kg
1 kubikmeter = 330 kg
Alla uppdrag utföres enligt NSAB2000 exklusive §§ 6, 20 och 27 C3

Prisförfrågan / bokning
Telefon: +46 (0)371 18920
Mail: bokning@nwtsweden.se

Lettland, officiellt Republiken Lettland, (lettiska: Latvija eller Latvijas Republika;) är en republik i Baltikum som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland.

År 1991 blev landet självständigt. Sedan självständigheten är det kommunistiska partiet förbjudet.

Landet är till största delen flackt, och bara i öster förekommer kullandskap. Stora områden utgörs av torvmossar och kärr. Cirka 40 % av landet består av hedar och skogsområden, främst blandskog. Jordbruket bedrivs huvudsakligen på små gårdar. De viktigaste grenarna är mjölkproduktion och boskapsskötsel, medan spannmål och grönsaker bara odlas i begränsade kvantiteter. Av tradition är skogsbruk och fiske viktiga näringar i Lettland.

Lettland har den största andelen tung industri i Baltikum. Eftersom landet har stor brist på mineraltillgångar måste råvarorna till industrin (elektriska apparater, skeppsbygge, motorfordon och järnvägsvagnar) importeras.

När det gäller energiförsörjningen är landet starkt beroende av Ryssland, som transiterar en stor del av sin export av petroleum och naturgas via hamnen i Ventspils. Utsläppen från industrin har skapat stora miljöproblem.

Lettland är sedan 2004 medlem i Europeiska unionen och i militäralliansen NATO.