Transport till och från Litauen

Tillsammans med vår partner erbjuder vi ett flertal avgångar varje vecka till och från Litauen oavsett om det är pallar, styckegods eller fulla laster. Inget är för stort eller för smått för NWT Sweden AB
Transporterna sker mestadels med Litauska chaufförer/åkerier med stor erfarenhet av transporter till från Sverige vilket ger en hög service- och kvalitetsnivå.

Kompletta laster 
Dagliga avgångar

Styckegods och delpartier
Avgångar varje tisdag och fredag från respektive land

Ledtid: 1 till 3 dagar. Ledtiden mäts i arbetsdagar.

Terminalorter
I Sverige: Anderstorp
I Litauen: Klaipeda och Vilnius

Generellt
1 flakmeter = 1750 kg
1 kubikmeter = 330 kg
Alla uppdrag utföres enligt NSAB2000 exklusive §§ 6, 20 och 27 C3

Prisförfrågan / bokning
Telefon: +46 (0)371 18920
Mail: bokning@nwtsweden.se

Litauen, formellt Republiken Litauen, är en republik i Baltikum. Landet gränsar till Lettland i norr, Vitryssland och Polen i söder samt den ryska exklaven Kaliningrad i sydväst. Landets nationaldag är den 16 februari.

I samband med de politiska omvälvningarna i Östeuropa i slutet av 1980-talet uppstod självständighetsrörelser även i Litauen. Den 11 mars 1990 utropade landet sin självständighet. Litauen är idag en parlamentarisk demokrati med en folkvald president som statsöverhuvud och en premiärminister som regeringschef. I likhet med de andra baltiska länderna är Litauen medlem av Förenta nationerna, Europeiska unionen och Nato.

Jordmånen i Litauen är till stora delar tämligen bördig. Vidsträckta områden utgörs av marskland och skogar. Stora sumpmarker har utdikats till odlingsbar mark. Den flacka östersjökusten domineras av dynlandskap. Landet har ett rikt nät av vattendrag: i kullandskapet i sydöst ligger mer än 3 000 sjöar, och talrika floder rinner genom landet.

Maskinkonstruktion, förädling av petroleum, laserindustri, solcellsindustri, varvsindustri och livsmedelsindustri hör till de viktigaste grenarna inom tillverkningsindustrin. Landet har inga större mineralförekomster.

Litauen är sedan 2004 medlem i Europeiska unionen och försvarsalliansen Nato.