Transport till och från Polen

Tillsammans med vår partner erbjuder vi ett flertal avgångar varje vecka till och från Polen oavsett om det är pallar, styckegods eller fulla laster. Inget är för stort eller för smått för NWT Sweden AB
Transporterna sker med Polska chaufförer/åkerier med stor erfarenhet av transporter till och från Sverige vilket ger en hög service- och kvalitetsnivå.

Kompletta laster 
Dagliga avgångar

Styckegods och delpartier
Avgångar varje tisdag och fredag från respektive land

Terminalorter
I Sverige: Anderstorp
I Polen: Gdansk och Warszawa

Ledtid: 1 - 4 dagar. Ledtiden mäts i arbetsdagar

Generellt
1 flakmeter = 1750 kg
1 kubikmeter = 330 kg
Alla uppdrag utföres enligt NSAB2000 exklusive §§ 6, 20 och 27 C3

Prisförfrågan / bokning
Telefon: +46 (0)371 18920
Mail: bokning@nwtsweden.se

Polen, formellt Republiken Polen, är en republik i mellersta Europa. Polen gränsar till Tyskland i väst, Tjeckien och Slovakien i söder, Ukraina och Vitryssland i öst samt Litauen och Ryssland (Kaliningradenklaven) i norr. Landet har även maritim gräns i Östersjön i norr mot Danmark och Sverige. Polens maritima territorialanspråk är 12 nautiska mil.

Den allra största delen av befolkningen på cirka 38 miljoner människor är polacker, talar det officiella språket polska och tillhör den katolska kyrkan.

Polen är ett land med en lång historia. Nationen blev till på 900-talet och var tidvis en stormakt, men förlorade totalt sin självständighet på 1700-talet. Landet återfick självständighet efter första världskriget, men betalade ett högt pris under andra världskriget då landet ockuperades av både Nazityskland och Sovjetunionen. Efter krigsslutet hamnade landet i Sovjetunionens intressesfär. 1989 fick Polen den första icke-kommunistiska regeringen sedan kriget och i januari 1990 upplöstes kommunistpartiet. Efter Sovjetunionens fall är Polen numera en liberal demokrati med fria val och marknadsekonomi. Polen är medlem i Europeiska unionen sedan 2004 och i militäralliansen Nato sedan 1999.