Transport till och från Tyskland

Tillsammans med vår partner erbjuder vi ett flertal avgångar varje vecka till och från Tyskland oavsett om det är pallar, styckegods eller fulla laster.
Transporterna sker med chaufförer/åkerier med stor erfarenhet av transporter till och från Sverige vilket ger en hög service- och kvalitetsnivå.

Kompletta laster 
Dagliga avgångar

Styckegods och delpartier
Avgångar varje tisdag och fredag från respektive land

Terminalorter
I Sverige: Anderstorp
I Tyskland: Rostock, Hamburg, Hannover, Hagen. Flera platser inom kort

Ledtid: 1 - 4 dagar. Ledtiden mäts i arbetsdagar

Generellt
1 flakmeter = 1750 kg
1 kubikmeter = 330 kg
Alla uppdrag utföres enligt NSAB2000 exklusive §§ 6, 20 och 27 C3

Prisförfrågan / bokning
Telefon: +46 (0)371 18920
Mail: bokning@nwtsweden.se

Tyskland, formellt Förbundsrepubliken Tyskland (tyska: Bundesrepublik Deutschland), är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 delstater. Tyskland är ett av världens ledande industriländer. Det gränsar i norr mot Nordsjön, Östersjön och Danmark, i öster mot Polen och Tjeckien, i söder mot Österrike och Schweiz, samt i väster mot Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna.

Tysklands moderna historia präglas av andra världskriget som medförde att landet efter krigsslutet 1945 delades upp i Västtyskland (BRD) och Östtyskland (DDR). Österrike, som hade införlivats 1938, blev åter självständigt och Tyskland förlorade stora landområden som annekterades av andra länder, främst Polen. Den 3 oktober 1990 återförenades landet genom att DDR delades upp i delstater som uppgick i Västtyskland, tillsammans under namnet Tyskland.

Tyskland, i egenskap av dåvarande Västtyskland, är en av de stater som var grundande medlemmar av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951, den organisation som sedermera utvecklades till Europeiska unionen. Landet är även medlem av militäralliansen Nato sedan 1955.

Tyskland är med sina 81 miljoner invånare det näst folkrikaste landet i Europa efter Ryssland. Efter USA är Tyskland den näst mest populära destinationen för permanent migration i världen. Tyskland har dessutom den största ekonomin i Europa, och den femte största i världen.