Stort volymtapp i Göteborgs hamn

2017-08-25

Antalet skeppade containrar har minskat med 22% efter hamnkonflikten. Det är den största minskningen i hamnens historia.

Konsekvenserna för svensk handel är stora eftersom flera direktliner till viktiga marknader, för både export och import, har dragits in.
Den största minskningen var i juni månad, 60 procent lägre jämfört med juni 2016.
Mycket gods har flyttats från sjöfart till väg, investeringar uteblir och arbetstillfällen har försvunnit.
160 anställda vid hamnen varslades den 20:e juni, 140 av dessa får nu gå med start den 1 september för den första gruppen.