Sveriges Åkeriföretag kritiserar halkbekämpning

2017-11-17

Halkbekämpningen utförs felaktigt i förhållande till vädret, enligt Sveriges Åkeriföretag. Hälsingland och andra delar av landet är just nu drabbat av halt väglag. Varken vinterdäck eller någon erfarenhet i världen kan lösa problemet, det måste väghållaren, Trafikverket, ta ansvar för.

- Att hälla ut fem gram saltlake är som att strössla på ett hav av is, säger Patrick Magnusson. Det har ingen som helst effekt mot de väderomslag och den halka vi nu ser, säger Patrick Magnusson, som svar på Trafikverkets uppmaning till sin utförare NCC tidigare i dag. Vi förväntar oss att Trafikverket sätter en standard som professionell beställare, att det som verkligen fungerar också tillämpas. Det är mer än välkänt i branschen att det är torrsalt som gäller vid nederbörd. Annars blir det helt verkningslöst med halkbekämpning.
Skriver Svensk Åkeritidning

Läs hela artikel här