Lastbilstrafiken ökar över Öresundsbron

2018-08-16

Frakttrafiken ökade med 3,6 % under första halvåret 2018

Öresundsbrokonsortiete konstaterar att frakttrafiken ökade med 3,6 % jämfört med samma period förra året vilket motsvarar 47 lastbilar per dygn, trots att flera lastbilar valde färjan under maj månad.
Totalt ökade biltrafiken över bron med 0,5 %.