Verksamhet

Vi är specialister på transporter mellan Norden och de Baltiska länderna men utför även transporter till övriga länder inom forna Sovjetunionen.
Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom transport-branschen.
Våra ledstjärnor är punktlighet, tillförlitlighet och flexibilitet.

Med utvalda partners kan vi även erbjuda transporter till och från följande länder:

Norge, England, Belgien, Holland, Frankrike, Schweiz,  Italien, Centraleuropa

Sjö- och flygfrakt world wide