Tvådygnsgräns för cabotage

2018-06-07

Cabotagetransporter i ett land ska få bedrivas i högst 48 timmar

Det inflytelserika transportutskottet i EU-parlamentet har kommit fram till vilka regler som ska gälla kring konkurrens och arbetsvillkor i vägtransporter mellan olika EU-länder.
Tidsregler kring cabotage och vila innehåller utskottets beslut som fattades den 4:e juni.
På väg hem från ett internationellt uppdrag får en lastbil användas för cabotage under 7 dygn men högst 2 dygn per enskilt land.
Mer om reglerna kan läsas på