201403281396002118sEamqH8a201402241393232892FYZ6HEPHsybe2e9b

NWT Sweden AB

INTERNATIONELL TRANSPORT OCH SPEDITION
Vi är ett företag med bred kompetens och lång erfarenhet inom transportbranchen. Några av oss har varit i branchen sedan början av 1980 talet.
 
Mer om oss →

Den Tyska regeringen höjde från och med 1 januari 2019 vägskatten, även kallad MAUT, med 38;5 % när det gäller lastbilar med EUR VI motorer. Ännu mera när det gäller distributuionsbilar (upp till 60 %).
Detta påverkar såväl trafiken till och från Tyskland som transittrafik genom landet.
Mot bakgrund av ovanstående ser vi oss nödsakade att kompensera oss för kostnadsökningen.