Brist på containrar på grund av coronaviruset.

2020-02-27

Fraktrederierna börjar nu märka av bristen på containrar, som en följd av kinesiska restriktioner kring coronaviruset.

Containrar blir kvar i kinesiska hamnar, vilket lett till brist på tomma containrar i Europa och Nordamerika. Förseningar vid lastning och lossning av produkter, har förvärrat problemet ytterligare. Containertrafiken i kinesiska hamnar har minskat med upp till en tredjedel till följd av viruset.