Kraftigt höjda avgifter för transportfusk

2021-06-17

Kraftigt höjd avgift för de som bryter mot regler för cabotagetransporter kan snart bli verklighet. Regeringen vill höja avgiften för den som bryter mot regler för cabotagetransporter.

Regeringen går nu fram med höjda sanktionsavgifter vid otillåtna cabotagetransporter och ett skärpt beställaransvar. Det innebär att Sverige kommer ha de högsta straffavgifterna i EU vid otillåtna cabotagetransporter.
Regeringens förslag om höjd sanktionsavgift för otillåten cabotagetrafik innebär att sanktionsavgiften höjs från nuvarande 40 000 kronor till 60 000 kronor.